Geschillen Adviesraad

Soms komen partijen niet tot een oplossing bij een verschil van mening. Het kan zelfs zo hoog op lopen dat de rechter er aan te pas moet komen, maar er is ook een andere weg. De VSI Geschillen Adviesraad (VGA). Of een geschil nu gaat over de uitvoering van een audiovisueel project, over de technische kwaliteit van een installatie of over een financieel verschil van inzicht.  Als de opdrachtgever en de audiovisuele leverancier (aangesloten bij de VSI) er samen niet uitkomen, kiezen zij voor de VGA om te bemiddelen. De VGA is een onafhankelijk onderdeel van de VSI met het doel om te bemiddelen in geschillen die verband houden met audiovisuele installaties in de ruimste zin van het woord.

Samenstelling adviesraad
In een geschil worden 3 leden in de adviesraad benoemd. De technische kennis en ervaring van deze leden sluit zo goed mogelijk aan bij het onderwerp van het geschil. De voorzitter van de adviesraad is altijd een onafhankelijke jurist of mediator. Hij of zij neemt de uiteindelijke beslissing. De overige adviesraadsleden hebben daar geen stem in. Zij adviseren uitsluitend de voorzitter vanuit hun technische, administratieve of financiële kennis en ervaring. Eén van de leden van de adviesraad fungeert als secretaris en zorgt voor de vastlegging. Eventueel kan ook een ambtelijk secretaris worden toegevoegd.

U kunt hier de Geschillen Adviesraad (VGA) inzien. (pdf)