Kwaliteitsdocument

De VSI-leden houden zich aan kwaliteitsregels, zoals deze zijn vastgesteld door de leden in overleg met het erkende auditbedrijf QSN. Dit onafhankelijke bedrijf toetst ieder jaar of de leden (nog) aan de kwaliteitseisen voldoen en geeft bij positief resultaat een certificaat af. U kunt de aangesloten leden hierom vragen. QSN toetst ook nieuwe bedrijven die zich als lid aanmelden. De eisen zijn vastgelegd in de statuten en in het kwaliteitsdocument, dat u als download aantreft.

U kunt hier het kwaliteitsdocument inzien (pdf).